Certificări

In prezent, ISO 9001 este un standard cunoscut de toți managerii responsabili ca fiind un standard de „business“. Certificările sunt dovada angajamentului pentru calitate şi abilitatea de a avea o perspectivă largă asupra problemelor şi de a oferi soluții eficiente pentru acestea.Optimizarea proceselor, identificarea problemelor şi diminuarea pierderilor, controlul riscurilor profesionale, creşterea productivității intr-un mediu de lucru confortabil, creşterea eficienței, management proactiv al impactului asupra mediului. Pentru Miron-Construct, Certificarea ISO reprezinta garanția implementării şi respectării unui cod de bune practici, garanție oferită de un organism de certificare a conformității.